EBA kỷ niệm 10 năm thành lập và Khánh thành nhà máy mới

EBA kỷ niệm 10 năm thành lập và Khánh thành nhà máy mới