Lễ động thổ nhà máy B công ty Công nghệ máy VP Kyocera Việt Nam

Lễ động thổ nhà máy B công ty Công nghệ máy VP Kyocera Việt Nam