Lễ Khởi công xây dựng Nhà máy Akebono Brake Astra Việt Nam

Lễ Khởi công xây dựng Nhà máy Akebono Brake Astra Việt Nam