Sự kiện khởi công nhà máy Asahi Denso Việt Nam giai đoạn 3

Sự kiện khởi công nhà máy Asahi Denso Việt Nam giai đoạn 3