Sự kiện Khởi công nhà xưởng C mở rộng Fujikura Composite

Sự kiện Khởi công nhà xưởng C mở rộng Fujikura Composite