Lễ khởi công xây dựng nhà máy Youngone Nam định

- Lắp dựng Nhà bạt 360m2 cho Khu vực họp lễ
- Trang trí & thiết bị: Cổng chào đón khách, khu lễ tân, Khu vực sân khấu & Backrop, Bàn ghế, dụng cụ cho nghi lễ Khởi công, Hệ thống Âm thanh

- Nhân sự : Lễ tân, MC, Phiên dịch

- Hoạt náo : Đoàn ca nhạc dân tộc  ( Quan họ Bắc ninh)

0912.398.171