Dự án của Hàn Quốc

Các dự án cung cấp các vật phẩm quảng cáo, gói truyền thông, tổ chức sự kiện thuộc nhóm khách hàng Hàn Quốc đã góp phần đóng góp 25% doanh thu hằng năm cho Tín Phát.

Không tìm thấy bản ghi nào