Lễ khánh thành Nhà máy Toyoda Gosei Thái Bình

Lễ khánh thành Nhà máy Toyoda Gosei Thái Bình