EBA kỷ niệm 10 năm thành lập và tri ân khách hàng

EBA kỷ niệm 10 năm thành lập và Khánh thành nhà máy mới