Đón nhận huân chương và khánh thành Tổng kho dầu khí Đà Nẵng

Đón nhận huân chương và khánh thành Tổng kho dầu khí Đà Nẵng