Khởi công dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - gói EX6

Khởi công dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - gói EX6