Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho ĐH Công nghiệp Hà Nội

06/06/2021 7:30:09 PM | 111

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho ĐH Công nghiệp Hà Nội