Album lễ khởi công xây dựng Nhà máy Sản xuất màn hình LCD TV - Tập đoàn Kenmark

Album lễ khởi công xây dựng Nhà máy Sản xuất màn hình LCD TV - Tập đoàn Kenmark