Lễ khánh thành cầu Quý Cao

Lễ khánh thành cầu Quý Cao