Lễ Khánh thành cầu Quý Cao

Lễ Khánh thành cầu Quý Cao