Động thổ

Từ khoá: Động thổ

Động thổ xây dựng Nhà máy mới công ty TNHH Lite-On Việt Nam

Động thổ xây dựng Nhà máy mới công ty TNHH Lite-On Việt Nam

Sau 4 năm hoạt động hiệu quả, việc tiếp tục ...
Động thổ giai đoạn 3 trung tâm kho vận SEMBCORP Hải Phòng

Động thổ giai đoạn 3 trung tâm kho vận SEMBCORP Hải Phòng

Với việc động thổ giai đoạn 3 trung tâm kho vận, ...
Lễ Động thổ KCN Deep C III

Lễ Động thổ KCN Deep C III

"Khu Deep C được xây dựng và hình thành trên ...
Lễ Động thổ KCN Deep C - Hải Phòng

Lễ Động thổ KCN Deep C - Hải Phòng

https://www.youtube.com/watch?v=LUiZP4FHjrg