Động thổ xây dựng nhà máy mới công ty TNHH chế tạo ZEON Việt Nam

Khởi công xây dựng Zeon Việt nam