Album đại lễ khánh thành Nhà máy Liên doanh Y học Việt - Hàn

Album đại lễ khánh thành Nhà máy Liên doanh Y học Việt - Hàn