Khởi công Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam

Khởi công Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam