Album khởi công, khánh thành và dàn dựng triển lãm Công ty dây và cáp điện Taya (Việt Nam)

Album khởi công, khánh thành và dàn dựng triển lãm Công ty dây và cáp điện Taya (Việt Nam)