Khởi công xây dựng Nhà máy cơ khí Jyuichiya Việt Nam

Khởi công xây dựng Nhà máy cơ khí Jyuichiya Việt Nam