Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty Cơ Khí Việt Nhật (VJE)

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty Cơ Khí Việt Nhật (VJE)