Thiết kế, lắp đặt trang trí sảnh đón khách Công ty Cơ Khí Việt Nhật (VJE)

Thiết kế, lắp đặt trang trí sảnh đón khách Công ty Cơ Khí Việt Nhật (VJE)