Tổ chức hội thảo đoàn khách hàng thăm quan Nhà máy Cơ khí Việt Nhật

Tổ chức hội thảo đoàn khách hàng thăm quan Nhà máy Cơ khí Việt Nhật